top of page

Ayşegül Abadan

Yönetiminde

Okul Öncesi

Müzik Eğitimi

0 - 6 Yaş Arası Grup Programları
Faredoo Çocuk Üniversitesi
okul öncesi müzik eğitimi
okul öncesi müzik eğitimi
Ayşegül Abadan Okul Öncesi Müzik eğitimi

Müzik bir dildir ve

bu dilin anadil gibi kullanılabilmesi için en uygun öğrenme dönemi

0-6 yaş arasındadır. "

Okul Öncesi Sınıfları

0-2 Yaş Müzik Eğitimi

0-2 Yaş

Bu eğitim programında müzik, iletişim aracı olarak algılanır. Ebeveynler ile çocuk arasında etkileşimi sağlar, ilişkiyi geliştirir ve sağlamlaştırır.

Ayşegül Abadan okul Öncesi Müzik Eğitimi

2-4 Yaş

Bu eğitim programında çocukların müzikle ilişkisi, yeni şarkıların öğrenilmesi, ritim alıştırmaları, müzik ile hareket, hikayeler, tekerlemeler , müzikal ve dramatik oyunlar ile desteklenir.

4-6 Yaş

Eğitimin ilk 6 ayında çocuk, ebeveyni ile özel derse alınır.

Bu 6 aylık evre beraber şarkı söyleme, müzik ile hareket etme, notalar ve piyano klavyesi ile tanışma evresidir.

Miniklerimizi hayatın en güzel evrensel dili ile tanıştırmaya ve anne-baba-çocuk arasındaki bağları kuvvetlendirmeye yönelik eğlenceli sınıflarımız, hafta içi ve hafta sonu grupları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

İlk Çocuklukta

Müzik Eğitimi

bottom of page